Cantarellerne


Kalender

Opdateret den 15. november 2021.

Forårssæson 2022 - vi øver mandage fra den 10. januar kl. 19.30 - 21.30

Efterårssæson 2021 - vi øver mandage 19.30 - 21.30

Forårssæson 2021

Koret kom ikke ikke i gang efter nytår pga coronarestriktionerne. Nedlukningen er foreløbig forlænget frem til den 28. februar.

Den årlige generalforsamling, som i følge vedtægterne skulle foregå i februar, er udsat indtil videre.

Efterårssæson 2020

aktuelt repertoire.

Vi øver på mandage kl. 19:30 i Tigersalen på Nivå Skole Syd.
14. september
21. september
28. september
5. oktober
19. oktober
26. oktober
2. november
9. november
16. november
23. november
30. november
7. december
14. december

Fredag den 13. november kl. 17:00 har vi koncert på Nivaagaards Malerisamling.

Forårssæson 2020

Første øveaften er mandag den 6. januar klokken 19.30 i vores korlokale på Nivå Skole Syd.

sæsonen sluttede brat efter 8 øveaftener på grund af coronanedlukningen.

Efterårssæson 2019

Vi starter mandag den 2. september klokken 19.30 i vores korlokale på Nivå Skole Syd.

Søndag den 22. september kl. 14 synger vi i Karlebo kirke. Efter gudstjenesten underholder vi med lidt mere verdslige sange ved kaffen i Længen.

Mandag den 14. oktober er øveaftenen aflyst, da skolen er lukket på grund af efterårsferie.

Onsdag den 30. oktober kl. 19 – 22 finder Korworkshoppen for voksenkorene i Fredensborg i lighed med sidste år sted i Rådhuskælderen. Her kan de enkelte kormedlemmer tilmelde sig.

Fredag den 6. december kl. 17:00 har vi koncert på Nivaagaards Malerisamling.

Søndag den 1. december kl. 19:45 - DR's Julekoncert. Også her kan kormedlemmerne tilmelde sig enkelvis.

Mandag den 9. december kl. 19:30 afslutter vi sæsonen med at synge Julen ind i Johannes Hages Hus.

Forårssæson 2019

Forårssæsonen blev skudt igang mandag den 7. januar klokken 19.30 i vores korlokale på Nivå Skole Syd.

Lørdag den 30. marts kl. 11-12 synger vi på Nivaagaard.

Torsdag 11. april synger flere kormedlemmer Mozarts Requiem med DR VokalEnsemblet i DR Koncerthuset med drigent Phillip Faber.

Mandag den 13. maj synger vi i Johannes Hages Hus.

Mandag den 20. maj er sidste øveaften - samt sommerafslutning.

Torsdag den 30. maj til lørdag den 1. juni deltager en del af korets medlemmer i Nordisk kortræf i Fredensborg, arrangeret af foreningen Norden (Fredensborg afd.) i samarbejde med Sletten Sang- og Danseforening.

Efterårssæson 2018

Efter en dejlig lang og varm sommer mødtes vi igen til en dejlig ny korsæson, mandag den 3. september klokken 19.30 i vores sædvanlige korlokale på Nivå Skole Syd.

Den 29. september deltog Hanne Noirs og Birgitte Bartholdy i et stemmetræningstilbud arrangeret af Kor72. Det foregik på Sankt Annæ Sangskole.

Mandag den 8. oktober havde vi besøg af to professionelle sangere, Susanna Elin Jensen og Jakob Knudsen Pedersen fra Radiokoret (De var der også sidste år)

Onsdag den 31. oktober kl. 19-22 arrangerede Musikskolen og Sangcenter Nordsjælland en workshop med Jacob Høgsbro i Rådhuskælderen på Fredensborg rådhus. Vi var rigtig mange deltagere fra Cantarellerne. Det var super!

Vores næste optræden var i Karlebo kirke søndag den 2. december kl. 14.00. Efter gudstjenesten underholdt vi med lidt mere verdslige sange ved kaffen i Længen.

Mandag d. 10. december kl. 19 havde vi den traditionelle julekoncert i Johannes Hages Hus.

Forårssæson 2018

Søndag den 28. januar 2018 - Karlebo kirke. - Koret mødes kl. 13. Gudstjenesten er kl. 14. Her synger vi nogle sange og bagefter samles vi i "Længen", hvor vi synger vintersange mm.

Lørdag den 5. maj har vi besøg af det finske kor Wallmokören.
Dagens program
- 13.21 De finske gæster hentes i privatbiler på Nivå Station (de bor på hotel i København)
- 14.00 Korprøve i Karlebo kirke - vi kommer at synge 4 sange fælles
- 16.00 Koncert i Karlebo kirke. Linda Slätis og Finn Hegelund medvirker også og Finn tager klaver med til kirken.
- 17.00 Efter koncerten er der kaffe og samvær i Længen - 18.00 Lukket arrangement for de to kor - spisning og festligt samvær

Mandag den 14. maj - Vi afslutter sæsonen med koncert i Johannes Hages Hus kl. 19.00.

Fra lørdag den 24. marts til mandag den 26. marts var Cantarellerne repræsenteret med Rita Johnsson og Tommy Schomacker ved venskabskommunefestivalen i Nittedal. De fire venskabskommuner Nittedal i Norge, Håbo i Sverige, Ingå i Finland og Fredensborg i Danmark afholder en sådan festival ca. hvert fjerde år. En fyldig beskrivelse kan læses i dette dokument.

Efterårssæson 2017

Lørdag den 11. november - Nivaagaard. Koncert kl. 11.00 og herefter julefrokost i foreningshuset Strandlyst på Sletten havn.

Mandag den 20. november - Øveaften med Kor-Care.

Søndag den 3. december - "Syng julen ind" i Radiohusets koncertsal. Afsæt hele dagen.

Mandag den 11. december - Johannes Hages Hus kl. 19.00.

Efterårssæson 2016

Koncert lørdag den 12. november på Nivaagaards Malerisamling.

Forårssæson 2016

Koret optrådte med en vinterkoncert lørdag d. 11. februar på Nivaagaards Malerisamling under temaet Venskaber. Også denne gang en meget velbesøgt begivenhed med over 100 publikummer.

Derudover har vi mandag d. 2. maj optrådt i Johannes Hages Hus med udvalgte forårssange for beboere og personale.

Efterårssæson 2015

Det blev desværre ikke til noget med en optræden ved "De 9 læsninger" i Nivå Kirke i december som de foregående år. Til gengæld optrådte vi i Johannes Hages Hus d. 7. december med et julerepertoire, efterfulgt af fællessang med beboere og personale.

Forårssæson 2015

Koncert på Nivaagaards Malerisamling lørdag d. 7. februar 2015 kl. 11.00.

Generalforsamling mandag d. 9. februar kl. 19:30, Nivå Tursejleres klubhus, Nivå Strandpark 15.

Koncert i Johannes Hages hus, mandag d. 4. maj.

Efterårssæson 2014

Koncert d. 27. september i Nivåcenteret ved Nivåfondens uddeling af legater til foreninger i Fredensborg.

Julefrokost lørdag d. 6. december i Slettens foreningshus

Koncert ved adventsgudstjenesten i Nivå Kirke søndag d. 7. december kl. 16.00 med "De 9 læsninger"

Forårssæson 2014

Generalforsamling torsdag d. 6. februar kl. 19:00, kantinen Nivå Skole Syd.

Koncert på Nivaagaards Malerisamling lørdag d. 22. februar 2014 kl. 11.00.

Sommerafslutning lørdag den 10. maj, 2014 i Slettens oreningshus.

Sammen og forskellig, Ungecentret på Møllevej d. 11. maj 2014.

Efterårssæson 2013

Åbent hus 2. og 9. september kl. 19.30 i sanglokalet på Nivå Skole Syd (tidligere Nivå Centralskole). Alle interesserede er velkomne.

Medvirken d. 28. september i Nivåcenteret ved Nivåfondens uddeling af legater til foreninger i Fredensborg.

Medvirken - sammen med Brødeskovkoret - ved adventsgudstjenesten i Nivå Kirke søndag d. 8. december kl. 16.00 med "De 9 læsninger"

Forårssæson 2013

Nyt på repertoiret:

 • "Käraste bröder" (Bellmann)
 • "Non fuggir" (Madrigal af Mogens Pedersøn)
 • "Cantate Ninf' in torno" (Madrigal af Truid Aagesen)
 • "På Sjølunds fagre sletter" (Niels W. Gade)

Aktiviteter:

 • Opførelse af Spillemandsmessen sammen med Brødeskovkoret søndag d. 3. februar 2013  kl. 16.
 • Koncert i Kristkirken i København mandag den 8. april 2013 kl. 19.30
 • Deltagelse i "Sammen og forskellig" på Møllevej søndag  den 21. april 2013, hvor vi sammen med medlemmer fra Sletten Sangkor og Nivå Musiklaug  danner et fælleskor med Lis Abildtrup fra Sletten Sangkor som tovholder.
 • Sommerafslutning lørdag den 4. maj i Dronningmølle, hvor Annie og Bo lægger hus til.

Efterårssæson 2012

Nyt på repertoiret:

 • "I Danmark er jeg født" med melodi af Sebastian (fælles kor på "Syng dansk dag")
 • "Poul sine høns..."
 • ""Sit down sister"
 • "En gammal fæbodspsalm från Dalarna" (Oskar Lindberg)

Aktiviteter:

 • Åbent hus 17. og 24. september kl. 19.30 i sanglokalet på "Nivå Centralskole". Alle interesserede er velkomne.
 • Medvirken ved "Syng dansk dag" på Fredensborg Rådhus den 25. oktober 2012
 • Koncert på Nivaagaards Malerisamling lørdag den 1. december 2012 kl. 11.00
 • Koncert ved gudstjenesten i Nivå Kirke søndag den 16. december 2012


 

Hvem er vi?GalleriKorets særprægAKTUELLE KONCERTERInteresseret?KalenderMedlem